Nationaal Park Drents Friese Wold

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Drenten zijn bescheiden mensen, maar er is geen reden voor bescheidenheid als het gaat om het Nationaal Park Drents Friese Wold. Dit bijzondere gebied, het Nationaal Park Drents-Friese Wold is het op één na grootste natuurgebied van Nederland. De 6150 hectare bos- en heidegebied pal op de grens van Friesland en Drenthe, bij uitstek geschikt voor het struinen over wandelpaden en ontdektochten op de fiets. Naast nationaal park is het Drentse Friese Wold ook een Natura 2000 gebied, dat houdt in dat het behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa.

Camperplaats bos en heide
Zons ondergang in onze achtertuin
Bos Drents Friese Wold

Gevarieerde natuur

Het uitgestrekte bosgebied in het Drents-Friese Wold is ontstaan vanaf het midden van de 19e eeuw. Een groot deel van de zo uitgestrekte heide en stuifzanden werd ontgonnen, waarna bosbouwers miljoenen bomen aanplantten. Prachtige dennenbossen vindt u in het landgoed Berkenheuvel en het Dieverzand. Veel vennetjes en kleine heidegebiedjes zoals het Snoekveen en het Groote veen zijn onaangeroerd gebleven. In het zuidwestelijke deel van het gebied vindt u een uitgestrekt heidegebied, het Doldersummer- en Wapserveld. Het Aekingerzand, in de volksmond  “de kale duinen”, is een “levende” zandverstuiving. Hier hebben weer en wind vrij spel. De bosbeek de Vledder Aa, de levensader van het nationaal park, ontspringt in het Aekingerbroek en zoekt zijn weg in zuidwestelijke richting. Ook hier is de natuur in ontwikkeling. In het centrale deel van het nationaal park ligt Oude Willem, voorheen een groot landbouwgebied, tegenwoordig heeft het weer een natuurbestemming.

Natuurbeheer door samenwerking

In het Drents-Friese Wold werken vier beheerders samen: Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en de Maatschappij van Weldadigheid. Een klein gedeelte van het gebied is eigendom van particulieren. Belangrijke opgaven zijn ontwikkeling van gevarieerd bos en het beheer van heidevelden en vennen, zorgen voor een goede ontvangst van recreanten en toeristen, uitvoeren van een programma communicatie en natuureducatie.
Op het Doldersummer- en Wapserveld zorgt de schaapskudde onder leiding van een herder voor het terugdringen van grassen en jonge boompjes in de heide. Verruigde stukken heide worden geplagd, zodat het open karakter gehandhaafd blijft.

Natuur Drents Friese Wold